Tanácsadó Testületi ülés – projektbemutatás

firelife tanácsadó testületi ülés
dr. Oravecz Márton, elnöki megnyitó, NÉBIH

dr. Oravecz Márton, elnöki megnyitó, NÉBIH

A FIRELIFE projekt menedzsmentje, pályázatban vállalt egyik fontos kapcsolatépítő feladataként megszervezte és összehívta 2014. október 29-én az erdőtűz-megelőzési program Tanácsadó Testületének első, ismerkedő ülését. Beszámoló és letölthető előadások:Az “Erdőtűz-megelőzési képzési program Magyarországon” C5 akciótervében vállalta, hogy a teljes programidőszak során, évente összehívja civil és egyéb szakmai közösségek képviselőinek csoportját, mely tanácsadó és javaslattevő funkciót tölthet be.

A NÉBIH Erdészeti Igazgatóságának emeleti tanácstermében dr. Oravecz Márton elnöki megnyitó beszédében elmondta: “Az Erdészeti Igazgatóság a 4 éves FIRELIFE projektidőtartam alatt az erdőtűzmegelőzés kommunikációjával és az erdőtűzmegelőzés képzési hátterének biztosításával olyan közérdekű szakmai munkát végezhet az országban, mellyel az erdészeti hatóság és az erdőgazdálkodás erdőt óvó tevékenységének jobb megismertetését és a Hivatal imázsának öregbítését is szolgálja. A projekt célja széles társadalmi rétegeket megszólítása, amely széleskörű szakismeretet igényel és jelentős kihívást jelent. Ehhez az összetett feladathoz kérte fel a pályázó véleményező és segítő pozícióba a jelen lévő Tanácsadó Testület tagjait.”

Ahogyan az minden előadótól elhangzott az ülés folyamán, a Tanácsadó Testületi tagok kiválasztása hosszú távra, célszerűen, szakmai alapon történt. A Testület tagjai kivétel nélkül olyan szakmai szervezetek képviselői, melyek együttműködő, szakértő, segítő partnersége elengedhetetlen egy ekkora volumenű program sikeres megvalósításában. Ők azok, akik az erdőtűzmegelőzés kommunikációjában egyúttal hídként szolgálnak a szakmai és laikus nagyközönség felé. Másod sorban szaktudásuk és tapasztalataik erősíthetik és kiegészíthetik a megvalósítandó kommunikációs akciókat a következő 4 év során.

Debreceni Péter előadása a hazai erdőtüzekről

Debreceni Péter előadása a hazai erdőtüzekről

Az erdőtűzmegelőzés láthatatlan

Debreceni Péter főerdőfelügyelő előadásában a jelenlévők a magyarországi erdőtüzek kialakulásának jellemzőiről, az Erdészeti Hatóság feladatairól és jellemző erdőtűz-adatokról hallhattak részletes és naprakész ismertetést.

Elmondta, hogy “az elmúlt évek időjárási anomáliái miatt a magyarországi erdőtüzek száma és intenzitása nőtt, többször utakat, autópályákat is le kellett zárni miattuk, egyes esetekben lakóházakat, ipari létesítményeket is veszélyeztettek. Drasztikusan nőtt az 50 hektár feletti nagy tüzek száma és megjelentek az 1000 hektárnál is nagyobb területet érintő erdőtüzek is.” A FIRELIFE projektmenedzsment részeként kiemelte előadásában, hogy az erdőtűz az egyetlen abiotikus erdőkár, mely ellen megfelelően tervezett megelőzéssel hatékonyan lehet védekezni.

A hazai erdőtüzek 99 %-át emberi gondatlanság és ismerethiány okozza

Dr. Nagy Dániel projektmenedzser, a FIRELIFE projekt átfogó bemutatásával összefoglalta a négyéves időszak terveit, céljait, kérdéseit. Kiemelte előadásában a jelenlévőknek is szóló legfontosabb erdőtűz-megelőzési kihívásokat, melyhez együttműködési kapcsolódási pontokat fogalmazott meg. “Az erdőtűzmegelőzés láthatatlan, és mindeközben a leginkább költséghatékony módja a hazai erdők, természeti életközösségek védelmének, amelyhez széleskörű szakmai összefogásra van szükség.”

– Jelen programunkkal a laikus közösségek megszólítása mellett továbbképzésekkel és szakmai képzésprogramokkal erősíthetjük környezettudatos katasztrófavédelmi, erdészeti és természetvédő szakemberek új generációinak kinevelését és megtartását. – hangsúlyozta a projektmenedzser.

Dr. Nagy Dániel projektmenedzser FIRELIFE előadása

Dr. Nagy Dániel projektmenedzser FIRELIFE előadása

A Tanácsadó Testületi tagok bemutatkozása után külön előadásban hangzott el a testületi tagok projektben kijelölt szerepe. Feladataik egyenként meghatározásra kerültek.

Javaslattevő és tanácsadó funkciójukat mindannyian kifejezhették a nap záró pontjaként meghirdetett, a projekt kommunikációs kerettervével kapcsolatos véleménycserében. Hasznos, közös kommunikációs és rendezvénymegjelenési, illetve szakmai és képzési anyagok kidolgozási ötletei merültek fel, melyeket a jövőben közösen alakíthat ki a testület.

A hatékony ismerkedési összejövetel számos előremutató ötlet születésének helyszíne lehetett ezen a napon, amelyhez minden tisztelt résztvevőnek ezúton is jó munkát kíván a FIRELIFE projektmenedzsment.

A Tanácsadó Testületi ülés következő véleményező és javaslattevő alkalma 2015 őszén várható, akkor már az adott évben lezajlott kommunikációs, rendezvényes és képzési aktivitás hatáselemzése kerül sorra, illetve a 2016. évi kommunikációs akcióterv és rendezvényterv körvonalait vázolhatják fel a jelenlévők.

*

FIRELIFE Tanácsadó Testületi ülés 2014

FIRELIFE Tanácsadó Testületi ülés 2014

A Tanácsadó Testületi ülés szervezeteinek jelenlévő képviselői:

dr. Oravecz Márton, elnök, NÉBIH
Wisnovszky Károly, igazgató, NÉBIH EI
Tóthné Lippai Edit, igazgató-helyettes, NÉBIH ÉKI
Duska József, MEGOSZ
Bogyó András, MTSZ
Kovács Zoltán, BM-OKF
Lomniczi Gergely, OEE
Némethné Pogány Csilla, NYME
Tóth-Zsiga Attila, FM
Dr. Nagy Dániel, FIRELIFE projektmenedzser, NÉBIH EI
Debreceni Péter, FIRELIFE erdőtűz-megelőzési szakértő, NÉBIH EI
Abonyi Anita, FIRELIFE kommunikációs és projektreferens, NÉBIH EI
Szabados-Molnár Dominika, FIRELIFE kommunikációs és projektreferens, NÉBIH EI

*

Az elhangzott előadások pdf formátumban elérhetők innen:

A magyarországi erdőtüzekről részletesen

FIRELIFE projektbemutatás részletes akciócsoportok alapján