Megelőzés

Mind az Európai Uniós, mind a magyar jogszabályok előírják erdőtűzvédelmi tervek készítését és ezzel az erdőtűz megelőzési tevékenységek összehangolt kidolgozását és végrehajtását. A vonatkozó magyar joganyagba beépültek a modern erdőtűzoltási ismeretek, valamint pontosításra kerültek az erdőgazdálkodók, az erdőtűz megelőzésben és oltásban érdekelt szervezetek, hatóságok feladatai is.

Az erdészeti hatóság az erdőtűz megelőzéssel kapcsolatos információkat a lakosság részére kommunikációs eszközökkel igyekszik eljuttatni. Az erdőgazdálkodók részére jogszabályban előírt erdőtűz megelőzési feladatok vannak kijelölve, melyek végrehajtását az erdészeti hatóság, illetve a katasztrófavédelem ellenőrzi.

Az erdészeti hatóság Országos Erdőtűz Adattárat működtet, amely a tűzoltóságok (és az erdőgazdálkodók) által jelzett tűzesetek során leégett erdőterületek adatait tartalmazza. Ennek alapján szolgáltat adatot hazánk az EU Európai Erdőtűz-információs Rendszerébe (European Forest Fire Information System – EFFIS).

Az ország összes erdőterülete erdőtűz-veszélyességi kategóriákba van sorolva. A besorolást a NÉBIH által üzemeltetett Országos Erdőállomány Adattár erdőrészletenként és gazdálkodónként tartalmazza.

Az erdőgazdálkodóknak tűzveszélyes erdőterület nagyság felett tűzvédelmi tervet kell készíteniük, amit a katasztrófavédelemhez kell benyújtani.

Az erdőgazdálkodók feladata tűzvédelmi pászták kialakítása és karbantartása, tűzveszélyes időszakokban figyelmeztető táblák kihelyezése, erdei tűzrakóhelyek kijelölése és karbantartása, valamint a jogszabály által kijelölt gazdálkodók esetén meghatározott létszám részére tűzoltásra alkalmas eszközök készenlétben tartása a kiemelten tűzveszélyes időszakokban.

EH_logo_OK_csAz erdészeti hatóság feladata:

  • adatgyűjtés, az erdőtűz adattár karbantartása és adatszolgáltatás az EU felé,
  • országos és megyei erdőtűzvédelmi tervek elkészítése és aktualizálása,
  • erdészeti és tűzoltási szakemberek részére továbbképzések szervezése,
  • a kiemelten tűzveszélyes időszakokban javaslat tétel az VM miniszter részére az országos tűzgyújtási tilalom elrendelésére,
  • a kiemelten tűzveszélyes időszakokban megyei vagy regionális tűzgyújtási tilalom elrendelésére,
  • tűzgyújtási tilalom idején az erdőbe való belépés korlátozása vagy tiltása.

*

A “Mezőgazdasági tűzvédelmi kisokos” és szabályozások elérhetők itt:

1. A mezőgazdasági erő- és munkagépek tűzvédelmi szabályai
1.1. Kombájnok
1.2. Traktorok
1.3. Mezőgazdasági erő- és munkagépek tűzvédelmi felülvizsgálatának szempontjai
2. Irányított égetés (tarlóégetés) szabályai
3. Aratás, betakarítás, szalmaösszehúzás és bálázás szabályai
4. Szálastakarmányok szárítása
5. Termény és anyagtárolás szabályai

http://erdotuz.hu/mezogazdasagi-tuzvedelmi-kisokos