Tűzgyújtási szabályok erdőgazdálkodóknak

Tisztelt Erdőgazdálkodók! Tisztelt Erdész Kollégák!

Az ember már évezredekkel ezelőtt is használta a tüzet gazdálkodásához, vadászathoz. Megfelelően tervezve és kivitelezve, bizonyos esetekben a tűz ma is egy ökológiai és ökonómiai szempontból egyaránt kedvező tájgazdálkodási, természetvédelmi kezelési eszköz.

Az előnyös tulajdonságok mellett fontos szem előtt tartani a régi mondást: “A TŰZ JÓ SZOLGA, DE ROSSZ MESTER!”

A rossz időpontban, rossz technikával, rossz helyen végrehajtott égetés, több kárt okozhat, mint hasznot az adott területen a gazdának, és nemcsak neki. A gondatlanul meggyújtott, vagy nem megfelelően eloltott tüzek, sok millió négyzetméter erdő, rét, nádas, és benne többszázezer élőlény pusztulását okozzák. Ennek a kiadványnak terjedelmi okokból mindössze annyi a célja, hogy felvillantsa, HOL, MIKOR és HOGYAN gyújthatunk tüzet, és mire kell figyelnünk a tűz használatánál. Részletes információ a projekt honlapján és a projekt keretében szervezett oktatásokon kapható.

Erdőtörvény hatálya alá tartozó területekre vonatkozó égetési szabályok (erdő, fásítás, erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló területek, szabadrendelkezésű erdők)

Vágástéri hulladékégetés

Az esetleges félreértések elkerülése érdekében ki kell hangsúlyozni, hogy a vágástéri hulladékégetés keretében, a fahasználat után, a vágástéren visszamaradó biomassza égetése a megengedett, a későbbi erdőfelújítási, erdőnevelési feladatok megkönnyítése és erdővédelmi problémák megelőzése érdekében. Vágástéri hulladékégetés során háztartási vagy ipari hulladék, fakitermelésnél keletkezett olajos flakon vagy egyéb hulladék égetése szigorúan tilos.

Mielőtt égetsz, fontold meg:

 • Vágástéri hulladékot az erdőben abban az esetben lehet égetéssel megsemmisíteni, ha annak felhasználására és hasznosítására más lehetőség nincs, vagy az nem gazdaságos.
 • A vágástéri hulladékégetés költség és időigényes, nagy körültekintést igénylő művelet. Végrehajtása előtt mindenképpen érdemes az erdészeti szakemberrel konzultálni, lát-e más alternatív megoldást: ilyen lehet a vágástéri apadék/hulladék aprítékolása, ágfagyűjtés megszervezése vagy olyan erdősítési technológia alkalmazása, ami nem igényli a terület vágástakarítását.
 • Védett természeti területen lévő erdőben, lehetőség szerint különösen kerülni kell a vágástéri hulladékégetést.

Ha mégis szükséges az égetés
Így tervezd:

 • A vágástéri és egyéb fahulladék égetése a területileg illetékes megyei, fővárosi katasztrófavédelmi igazgatósághoz történő bejelentést követően végezhető, alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység.
 • A bejelentésnek tartalmaznia kell az alábbi adatokat:
  • bejelentő neve, címe, elérhetősége;
  • erdőgazdálkodó / földhasználó neve, címe, elérhetősége;
  • égetés helye (Az erdőrészlet azonosítón kívül, javasolt EOV koordinátát és megközelíthetőség rövid leírását is megadni.);
  • égetés időpontja;
  • tervezett égetés rövid jellemzése (kiterjedés, terület);
  • az égetést felügyelő személy neve, címe, elérhetősége.
 • Ha az égetés időjárási vagy egyéb okokból elmarad, ennek bejelentése is feltétlenül szükséges, nehogy a területen keletkezett és bejelentett erdőtüzet vágástéri hulladékégetésnek gondolják a katasztrófavédelem ügyeletén. A későbbi időpontban történő végrehajtást vagy a bejelentetthez képest elhúzódó végrehajtást is be kell jelenteni.
 • Védett területen a fenti bejelentés mellett, az égetéshez, a természetvédelmi hatóság engedélye is szükséges!

Így hajtsd végre

 • Az égetést, az erdőgazdálkodó által megbízott személy irányítása mellett, az erre a munkára vonatkozó tűzvédelmi oktatásban részesült személyek végezhetik, szélcsendes időben.
 • Az égetés helyszínén, a tűz jelzésére alkalmas eszközt (mobiltelefon esetleg rádió) kell készenlétben tartani.
 • A jogszabály szerint az égetést akkor lehet elkezdeni, ha a vágástéri hulladék, a faállomány szélétől legalább 30 méterre halomba van rakva, és körülötte legalább 2 méter széles, éghető anyagoktól mentes tűzvédő sávot alakítottak ki.
 • Az égetés helyszínén a tűz tovaterjedésének megakadályozására alkalmas, megfelelő mennyiségű tűzoltóeszközt kell készenlétbe helyezni.

A vágástéri hulladékégetés végrehajtásához szerencsés esetben – és kedvező körülmények között – valóban elég némi tapasztalat és egy doboz gyufa, de sajnos egyre többször előfordul, hogy valamelyik kedvező feltétel hiányzik vagy megváltozik. A rosszul, gondatlanul végrehajtott égetések miatt, a tűz számtalan alkalommal nemcsak az adott gazdálkodó szomszédos fiatalosait semmisítette meg, hanem több tíz -, százhektáros tüzeket okozott.

Ellenőrzött tűz

Az ellenőrzött tüzekkel, a területen található éghető biomassza mennyiségét csökkentjük. Mivel az égetés időpontját úgy választjuk meg, hogy az égési kondíciók “kedvezőtlenebbek” legyenek, a tűz – felszíni tűzként – elsősorban a könnyű biomasszában terjed. Emiatt, a következő évben az állományból hiányzó “gyújtós” (könnyű biomassza) miatt, a tűz keletkezésének valószínűsége minimális. Ezzel az eljárással, több millió hektár erdőterület kockázat csökkentését végzik szerte a világban.

 • Indokolt esetben, a vágástéri hulladék összegyűjtés nélküli elégetésére, a tűzpászta tisztántartására, ellenőrzött tüzet is alkalmazhat az erdőgazdálkodó. Az ellenőrzött tűz, olyan folyamatosan ellenőrzött viszonyok között égő tűz, melynek célja a biomassza mennyiségének csökkentése a területen.
 • Az ellenőrzött tűz tervezett alkalmazását, az erdőgazdálkodó köteles bejelenteni a területileg illetékes megyei, fővárosi katasztrófavédelmi igazgatóságnak. Köteles továbbá az érintett területet bemutató térképet, az alkalmazandó égetési technikák leírását és a tűz biztosításához rendelkezésre álló saját eszközeinek listáját nyújtani.
 • Az ellenőrzött tűz irányítását, legalább tűzoltó alaptanfolyami végzettséggel rendelkező személy végezheti.
 • Védett természeti területen, ellenőrzött tűz csak a védett természeti területekre vonatkozó jogszabályok betartása mellett, a természetvédelmi hatóság engedélyével végezhető.

Tűzgyújtási tilalom

Nem lehet vágástéri hulladékégetést és ellenőrzött égetést végezni, ha tűzgyújtási tilalom van érvényben. Tűzgyújtási tilalmat az erdészeti hatóság és az erdőgazdálkodásért felelős miniszter rendelhet el. A tilalom az erdőre, valamint a külterületi ingatlanoknak az erdők és fásítások 200 méteres körzetében található területére vonatkozik. Azaz, ahol ellenőrzött égetést vagy vágástéri égetést végezhetsz, ott be kell tartani az elrendelt tilalmat.

Égetési szabályok erdőgazdálkodóknak, erdészeknek – LA4 szórólap

(pdf, 0,4 MByte)
Általános információk az erdőtüzekről – A5 szórólap

(pdf, 2,8 MByte)